logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

POWOŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół  Interdyscyplinarny  działa  na  podstawie  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.  U. z  2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy Gorzów Sląski, został powołanyZarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego nr 0050.102.2014 z dn. 22.12.2014 r.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Anna Ptak             

 • przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • przedst. Służby Zdrowia;

 2. Artur Kulig

 • dzielnicowy,
 • przedst. Komisariatu Policji w Praszce;

3. Małgorza Jęsior

 • przedstawiciel Oświaty

 4. Mariola Widurska

 • pedagog,
 • przedst. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Sląskim

 5. Beata Niedzielska

 • kurator,
 • przedst. Sądu Rejonowego w Oleśnie;

 6. Kazimiera Łucka-Stanossek

 • starszy pracownik socjalny,
 • przedst.  pomocy społecznej.

7. Aleksandra Czyżewska

 • członek zespołu

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  tel. 34/3594008  

Metryka

Liczba odwiedzin 357
Osoba wprowadzająca informację Krystyna Wolna
Osoba publikująca informację Krystyna Wolna
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2014-06-23 19:35:00
Zmodyfikował Redaktor BIP
Data ostatniej aktualizacji 2015-05-24 19:38:00

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-05-24 19:38:00 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-05-24 19:38:13 Redaktor BIP Edycja artykułu
2014-07-01 09:29:56 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 19:42:55 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 19:42:45 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 19:36:14 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 19:35:18 Krystyna Wolna Publikacja artykułu