logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia9363
Karta Dużej Rodziny1784
Nabór na wolne stanowisko pracy !1668
Rodzina 500 plus1142
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1025
Ogłoszenia o naborach811
Fundusz alimentacyjny805
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL804
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM793
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych760
Specjalny zasiłek opiekuńczy753
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego747
Kryteria przyznawania świadczeń718
Stypendia szkolne 705
Zasiłek celowy697
Zasiłek stały695
Dyrekcja670
Świadczenie pielęgnacyjne665
Zasiłek dla opiekuna643
Świadczenia rodzinne611
Zasiłek pielęgnacyjny608
Status jednostki608
Dane adresowe603
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia597
Świadczenie pielęgnacyjne584
Praca socjalna579
Struktura579
Asystent rodzinny576
Dodatki mieszkaniowe568
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin567
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży547
Poradnictwo specjalistyczne545
Interwencja kryzysowa544
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze529
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa515
Dom pomocy społecznej508
Prace społecznie użyteczne504
Dodatek energetyczny486
Pomoc społeczna435
INFORMACJA413
Rodzina 500 plus402
INFORMACJA365
Komu przysługuje pomoc ?354