logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia14607
Karta Dużej Rodziny2940
Nabór na wolne stanowisko pracy !2544
Rodzina 500 plus2015
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1637
Fundusz alimentacyjny1448
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1442
Ogłoszenia o naborach1403
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1395
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1370
Kryteria przyznawania świadczeń1368
Specjalny zasiłek opiekuńczy1336
Zasiłek stały1302
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1280
Zasiłek celowy1275
Zasiłek dla opiekuna1220
Stypendia szkolne 1220
Świadczenia rodzinne1179
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1168
Praca socjalna1162
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1136
Zasiłek pielęgnacyjny1134
Świadczenie pielęgnacyjne1134
Asystent rodzinny1130
Poradnictwo specjalistyczne1129
Świadczenie pielęgnacyjne1091
Dyrekcja1087
Interwencja kryzysowa1066
Dodatki mieszkaniowe1062
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1038
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1034
Prace społecznie użyteczne1033
Status jednostki1023
Dom pomocy społecznej1013
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1006
Dane adresowe997
Struktura984
Dodatek energetyczny926
Pomoc społeczna794
INFORMACJA760
Rodzina 500 plus749
INFORMACJA710
Komu przysługuje pomoc ?681
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki431
Sprawozdanie finansowe za rok 2018323
OGŁOSZENIE4