logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia4470
Nabór na wolne stanowisko pracy !949
Karta Dużej Rodziny740
Rodzina 500 plus456
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim452
Ogłoszenia o naborach337
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL329
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych323
Fundusz alimentacyjny303
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego299
Stypendia szkolne 296
Specjalny zasiłek opiekuńczy284
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM283
Kryteria przyznawania świadczeń265
Zasiłek stały254
Zasiłek celowy248
Zasiłek dla opiekuna248
Dane adresowe248
Dyrekcja246
Świadczenie pielęgnacyjne244
Struktura238
Status jednostki238
Świadczenia rodzinne228
Praca socjalna212
Świadczenie pielęgnacyjne203
Dodatek energetyczny201
Zasiłek pielęgnacyjny200
Asystent rodzinny200
Poradnictwo specjalistyczne200
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia199
Dodatki mieszkaniowe193
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze190
Prace społecznie użyteczne187
Interwencja kryzysowa184
Dom pomocy społecznej178
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży178
Pomoc społeczna169
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa167
Rodzina 500 plus126
Komu przysługuje pomoc ?110
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin110
INFORMACJA83
INFORMACJA80