logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia13327
Karta Dużej Rodziny2641
Nabór na wolne stanowisko pracy !2290
Rodzina 500 plus1764
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1478
Fundusz alimentacyjny1294
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1254
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1224
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1223
Ogłoszenia o naborach1216
Specjalny zasiłek opiekuńczy1182
Kryteria przyznawania świadczeń1171
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1143
Zasiłek stały1113
Zasiłek celowy1096
Stypendia szkolne 1076
Zasiłek dla opiekuna1040
Świadczenia rodzinne1009
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1005
Świadczenie pielęgnacyjne992
Praca socjalna989
Dyrekcja981
Zasiłek pielęgnacyjny974
Asystent rodzinny974
Świadczenie pielęgnacyjne970
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin960
Poradnictwo specjalistyczne939
Status jednostki924
Interwencja kryzysowa912
Dodatki mieszkaniowe911
Dane adresowe897
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży893
Struktura883
Dom pomocy społecznej875
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze875
Prace społecznie użyteczne874
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa852
Dodatek energetyczny776
Pomoc społeczna697
INFORMACJA665
Rodzina 500 plus656
INFORMACJA619
Komu przysługuje pomoc ?601
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki262
Sprawozdanie finansowe za rok 2018156