logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia3672
Nabór na wolne stanowisko pracy !879
Karta Dużej Rodziny632
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim409
Rodzina 500 plus404
Ogłoszenia o naborach297
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL294
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych285
Fundusz alimentacyjny271
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego266
Stypendia szkolne 251
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM248
Specjalny zasiłek opiekuńczy246
Kryteria przyznawania świadczeń225
Zasiłek stały217
Dyrekcja215
Świadczenie pielęgnacyjne215
Dane adresowe214
Zasiłek celowy213
Zasiłek dla opiekuna210
Struktura207
Status jednostki205
Świadczenia rodzinne200
Praca socjalna181
Dodatek energetyczny176
Świadczenie pielęgnacyjne176
Zasiłek pielęgnacyjny172
Asystent rodzinny171
Poradnictwo specjalistyczne170
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia170
Dodatki mieszkaniowe169
Prace społecznie użyteczne161
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze161
Interwencja kryzysowa156
Dom pomocy społecznej153
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży148
Pomoc społeczna147
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa141
Rodzina 500 plus104
Komu przysługuje pomoc ?90
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin80
INFORMACJA62
INFORMACJA58