logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia5329
Nabór na wolne stanowisko pracy !1068
Karta Dużej Rodziny904
Rodzina 500 plus555
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim532
Ogłoszenia o naborach404
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL392
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych385
Stypendia szkolne 374
Fundusz alimentacyjny366
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego357
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM351
Specjalny zasiłek opiekuńczy347
Kryteria przyznawania świadczeń334
Zasiłek stały311
Zasiłek dla opiekuna306
Dyrekcja305
Dane adresowe304
Zasiłek celowy302
Świadczenie pielęgnacyjne296
Struktura293
Status jednostki293
Świadczenia rodzinne286
Świadczenie pielęgnacyjne257
Praca socjalna255
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia255
Dodatek energetyczny253
Zasiłek pielęgnacyjny248
Dodatki mieszkaniowe244
Poradnictwo specjalistyczne244
Asystent rodzinny241
Prace społecznie użyteczne233
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze230
Dom pomocy społecznej228
Interwencja kryzysowa225
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży218
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa209
Pomoc społeczna207
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin181
Rodzina 500 plus165
Komu przysługuje pomoc ?135
INFORMACJA124
INFORMACJA116