logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia8703
Karta Dużej Rodziny1601
Nabór na wolne stanowisko pracy !1589
Rodzina 500 plus1062
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim931
Ogłoszenia o naborach758
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL743
Fundusz alimentacyjny740
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM724
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych694
Specjalny zasiłek opiekuńczy680
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego670
Kryteria przyznawania świadczeń664
Stypendia szkolne 659
Zasiłek celowy635
Zasiłek stały622
Dyrekcja612
Świadczenie pielęgnacyjne609
Zasiłek dla opiekuna589
Status jednostki565
Świadczenia rodzinne560
Zasiłek pielęgnacyjny551
Dane adresowe543
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia536
Świadczenie pielęgnacyjne534
Praca socjalna533
Struktura526
Asystent rodzinny520
Poradnictwo specjalistyczne507
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin504
Dodatki mieszkaniowe500
Interwencja kryzysowa497
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży491
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze480
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa465
Prace społecznie użyteczne456
Dom pomocy społecznej455
Dodatek energetyczny450
Pomoc społeczna383
INFORMACJA378
Rodzina 500 plus360
Komu przysługuje pomoc ?321
INFORMACJA309