logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia10294
Karta Dużej Rodziny2004
Nabór na wolne stanowisko pracy !1798
Rodzina 500 plus1293
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1148
Fundusz alimentacyjny917
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM911
Ogłoszenia o naborach903
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL900
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych875
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego859
Specjalny zasiłek opiekuńczy858
Kryteria przyznawania świadczeń803
Zasiłek stały792
Stypendia szkolne 784
Zasiłek celowy782
Świadczenie pielęgnacyjne768
Dyrekcja755
Zasiłek dla opiekuna746
Status jednostki700
Zasiłek pielęgnacyjny691
Świadczenia rodzinne689
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia686
Dane adresowe678
Struktura661
Praca socjalna658
Świadczenie pielęgnacyjne656
Asystent rodzinny654
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin640
Dodatki mieszkaniowe628
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży619
Poradnictwo specjalistyczne617
Interwencja kryzysowa609
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze599
Dom pomocy społecznej586
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa581
Prace społecznie użyteczne576
Dodatek energetyczny538
Pomoc społeczna488
INFORMACJA467
Rodzina 500 plus462
INFORMACJA428
Komu przysługuje pomoc ?400