logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia12209
Karta Dużej Rodziny2407
Nabór na wolne stanowisko pracy !2098
Rodzina 500 plus1577
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1361
Fundusz alimentacyjny1160
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1121
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1093
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1088
Ogłoszenia o naborach1087
Specjalny zasiłek opiekuńczy1055
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1049
Kryteria przyznawania świadczeń1025
Zasiłek stały986
Stypendia szkolne 968
Zasiłek celowy963
Zasiłek dla opiekuna917
Świadczenie pielęgnacyjne911
Dyrekcja898
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia879
Świadczenia rodzinne870
Zasiłek pielęgnacyjny863
Asystent rodzinny856
Praca socjalna852
Status jednostki845
Świadczenie pielęgnacyjne838
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin828
Dane adresowe825
Poradnictwo specjalistyczne814
Struktura808
Interwencja kryzysowa801
Dodatki mieszkaniowe800
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży780
Dom pomocy społecznej764
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze762
Prace społecznie użyteczne754
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa750
Dodatek energetyczny676
Pomoc społeczna632
INFORMACJA592
Rodzina 500 plus589
INFORMACJA555
Komu przysługuje pomoc ?532
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki153
Sprawozdanie finansowe za rok 201872