logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia7008
Nabór na wolne stanowisko pracy !1311
Karta Dużej Rodziny1194
Rodzina 500 plus790
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim709
Ogłoszenia o naborach576
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL549
Fundusz alimentacyjny530
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych526
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM525
Stypendia szkolne 506
Specjalny zasiłek opiekuńczy496
Kryteria przyznawania świadczeń489
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego486
Zasiłek stały455
Zasiłek celowy441
Zasiłek dla opiekuna439
Dyrekcja432
Świadczenia rodzinne418
Świadczenie pielęgnacyjne414
Status jednostki405
Dane adresowe402
Świadczenie pielęgnacyjne397
Struktura393
Praca socjalna379
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia371
Asystent rodzinny365
Zasiłek pielęgnacyjny362
Dodatek energetyczny360
Poradnictwo specjalistyczne359
Dodatki mieszkaniowe357
Interwencja kryzysowa352
Prace społecznie użyteczne343
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin342
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze335
Dom pomocy społecznej329
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży323
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa319
Pomoc społeczna292
Rodzina 500 plus263
Komu przysługuje pomoc ?221
INFORMACJA221
INFORMACJA211