logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia7864
Nabór na wolne stanowisko pracy !1441
Karta Dużej Rodziny1346
Rodzina 500 plus899
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim789
Ogłoszenia o naborach663
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL635
Fundusz alimentacyjny627
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM607
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych589
Stypendia szkolne 572
Specjalny zasiłek opiekuńczy562
Kryteria przyznawania świadczeń557
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego547
Dyrekcja521
Zasiłek stały520
Zasiłek celowy504
Zasiłek dla opiekuna496
Świadczenie pielęgnacyjne495
Świadczenia rodzinne472
Status jednostki471
Dane adresowe460
Praca socjalna457
Zasiłek pielęgnacyjny453
Świadczenie pielęgnacyjne450
Struktura441
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia427
Asystent rodzinny426
Dodatki mieszkaniowe420
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze414
Interwencja kryzysowa411
Poradnictwo specjalistyczne410
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin407
Dodatek energetyczny395
Prace społecznie użyteczne386
Dom pomocy społecznej381
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży370
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa366
Pomoc społeczna331
Rodzina 500 plus305
INFORMACJA283
Komu przysługuje pomoc ?266
INFORMACJA250