logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia11078
Karta Dużej Rodziny2153
Nabór na wolne stanowisko pracy !1892
Rodzina 500 plus1389
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1239
Fundusz alimentacyjny994
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM986
Ogłoszenia o naborach965
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL958
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych943
Specjalny zasiłek opiekuńczy929
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego923
Kryteria przyznawania świadczeń871
Zasiłek stały859
Stypendia szkolne 847
Zasiłek celowy836
Świadczenie pielęgnacyjne822
Dyrekcja805
Zasiłek dla opiekuna802
Status jednostki753
Zasiłek pielęgnacyjny749
Świadczenia rodzinne747
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia747
Dane adresowe732
Struktura718
Praca socjalna716
Świadczenie pielęgnacyjne709
Asystent rodzinny706
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin692
Poradnictwo specjalistyczne685
Dodatki mieszkaniowe680
Interwencja kryzysowa675
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży671
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze657
Dom pomocy społecznej635
Prace społecznie użyteczne633
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa631
Dodatek energetyczny582
Pomoc społeczna537
Rodzina 500 plus510
INFORMACJA509
INFORMACJA474
Komu przysługuje pomoc ?439
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki51