logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia14012
Karta Dużej Rodziny2784
Nabór na wolne stanowisko pracy !2408
Rodzina 500 plus1884
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1551
Fundusz alimentacyjny1369
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1341
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1313
Ogłoszenia o naborach1305
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1297
Kryteria przyznawania świadczeń1267
Specjalny zasiłek opiekuńczy1256
Zasiłek stały1206
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1204
Zasiłek celowy1184
Stypendia szkolne 1151
Zasiłek dla opiekuna1129
Świadczenia rodzinne1096
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1081
Praca socjalna1074
Zasiłek pielęgnacyjny1051
Świadczenie pielęgnacyjne1051
Asystent rodzinny1046
Świadczenie pielęgnacyjne1044
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1040
Dyrekcja1036
Poradnictwo specjalistyczne1028
Dodatki mieszkaniowe989
Interwencja kryzysowa988
Status jednostki970
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży962
Prace społecznie użyteczne949
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze947
Dane adresowe943
Dom pomocy społecznej942
Struktura931
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa925
Dodatek energetyczny849
Pomoc społeczna744
INFORMACJA709
Rodzina 500 plus699
INFORMACJA659
Komu przysługuje pomoc ?637
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki334
Sprawozdanie finansowe za rok 2018230