logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Program Asystent Rodziny - na rok 2023

Program Asystent Rodziny - na rok 2023

 

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim  informuje, że na podstawie Umowy nr 17 AR/2023 z dnia 27 grudnia 2023r zawartej pomiędzy  Wojewodą  Opolskim, a Gminą Gorzów Śląski – Burmistrzem Gorzowa Śląskiego otrzymał dofinansowanie z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 10.088,54 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. Kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2000,00 zł,
  2. Kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w miesiącach listopad - grudzień 2023 r. w wysokości 8.088,54 zł w ramach rządowego Programu „Asystent rodziny w 2023 r.”

Umowa została zawarta w dniu 28-12-2023r. (wpłynęła do tut. Ośrodka w dniu 27-12-2023 r.)

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  1. Wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie określonym w art. 10 ust. 1 i

2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku

  1. Dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres listopad - grudzień 2023 roku,

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Asystent rodziny wspiera rodziny w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.

Realizacja zadania: od 22 listopad 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wartość dofinansowania: 10.088,54 zł.

Całkowity wartość zadania: 13.073,26 zł.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1234
Osoba wprowadzająca informację Donata Patyk
Osoba publikująca informację Donata Patyk
Osoba odpowiedzialna za informację Donata Patyk
Data opublikowania 2024-01-03 13:40:31
Zmodyfikował Łukasz Jach
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-03 14:11:16

Historia zmian