logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia21432
Karta Dużej Rodziny4624
Nabór na wolne stanowisko pracy !3877
Rodzina 500 plus3495
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim2699
Ogłoszenia o naborach2440
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL2374
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM2371
Kryteria przyznawania świadczeń2341
Fundusz alimentacyjny2337
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2325
Zasiłek stały2283
Zasiłek celowy2238
Specjalny zasiłek opiekuńczy2235
Zasiłek dla opiekuna2187
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego2121
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin2091
Praca socjalna2083
Świadczenia rodzinne2048
Stypendia szkolne 2036
Świadczenie pielęgnacyjne1985
Zasiłek pielęgnacyjny1964
Asystent rodzinny1960
Poradnictwo specjalistyczne1958
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1950
Dodatki mieszkaniowe1824
Interwencja kryzysowa1813
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1797
Prace społecznie użyteczne1778
Dom pomocy społecznej1765
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1745
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1710
Dodatek energetyczny1695
Dyrekcja1573
Świadczenie pielęgnacyjne1561
Status jednostki1545
Dane adresowe1489
Struktura1471
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki1282
OGŁOSZENIE1252
Pomoc społeczna1251
INFORMACJA1228
Rodzina 500 plus1221
Sprawozdanie finansowe za rok 20181191
INFORMACJA1180
Komu przysługuje pomoc ?1070
Sprawozdanie finansowe za rok 2019481
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego216
Sprawozdanie finansowe za rok 2020114