logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia23384
Karta Dużej Rodziny5228
Nabór na wolne stanowisko pracy !4342
Rodzina 500 plus4024
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim3173
Ogłoszenia o naborach2837
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL2745
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM2730
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2690
Kryteria przyznawania świadczeń2684
Fundusz alimentacyjny2675
Zasiłek stały2616
Zasiłek celowy2590
Specjalny zasiłek opiekuńczy2573
Zasiłek dla opiekuna2532
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego2467
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin2417
Praca socjalna2396
Świadczenia rodzinne2349
Stypendia szkolne 2318
Świadczenie pielęgnacyjne2280
Zasiłek pielęgnacyjny2255
Asystent rodzinny2245
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia2238
Poradnictwo specjalistyczne2227
Dodatki mieszkaniowe2083
Interwencja kryzysowa2074
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2063
Prace społecznie użyteczne2032
Dom pomocy społecznej2016
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1983
Dodatek energetyczny1953
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1935
Dyrekcja1758
Status jednostki1754
Świadczenie pielęgnacyjne1734
Dane adresowe1673
Struktura1649
OGŁOSZENIE1649
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki1619
Sprawozdanie finansowe za rok 20181535
Pomoc społeczna1421
INFORMACJA1401
Rodzina 500 plus1400
INFORMACJA1353
Komu przysługuje pomoc ?1214
Sprawozdanie finansowe za rok 2019714
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego437
Sprawozdanie finansowe za rok 2020313
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.187
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.131
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.70
Nowy Artykuł 665