logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia20623
Karta Dużej Rodziny4405
Nabór na wolne stanowisko pracy !3677
Rodzina 500 plus3265
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim2529
Ogłoszenia o naborach2263
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL2240
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM2228
Fundusz alimentacyjny2188
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2170
Kryteria przyznawania świadczeń2157
Zasiłek stały2112
Specjalny zasiłek opiekuńczy2092
Zasiłek celowy2072
Zasiłek dla opiekuna2032
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1979
Praca socjalna1944
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1927
Świadczenia rodzinne1907
Stypendia szkolne 1904
Świadczenie pielęgnacyjne1846
Zasiłek pielęgnacyjny1830
Poradnictwo specjalistyczne1828
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1827
Asystent rodzinny1818
Dodatki mieszkaniowe1702
Interwencja kryzysowa1691
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1683
Prace społecznie użyteczne1657
Dom pomocy społecznej1645
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1632
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1592
Dodatek energetyczny1574
Świadczenie pielęgnacyjne1478
Dyrekcja1476
Status jednostki1433
Dane adresowe1395
Struktura1377
Pomoc społeczna1161
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki1141
INFORMACJA1138
Rodzina 500 plus1127
OGŁOSZENIE1092
INFORMACJA1085
Sprawozdanie finansowe za rok 20181056
Komu przysługuje pomoc ?993
Sprawozdanie finansowe za rok 2019398
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego122
Sprawozdanie finansowe za rok 202040