logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia15472
Karta Dużej Rodziny3184
Nabór na wolne stanowisko pracy !2756
Rodzina 500 plus2224
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1781
Fundusz alimentacyjny1585
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1583
Ogłoszenia o naborach1552
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1538
Kryteria przyznawania świadczeń1525
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1503
Specjalny zasiłek opiekuńczy1465
Zasiłek stały1445
Zasiłek celowy1414
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1403
Zasiłek dla opiekuna1361
Stypendia szkolne 1335
Świadczenia rodzinne1309
Praca socjalna1300
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1289
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1276
Poradnictwo specjalistyczne1268
Świadczenie pielęgnacyjne1256
Zasiłek pielęgnacyjny1253
Asystent rodzinny1241
Interwencja kryzysowa1177
Świadczenie pielęgnacyjne1172
Dodatki mieszkaniowe1170
Dyrekcja1164
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1154
Prace społecznie użyteczne1144
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1137
Dom pomocy społecznej1126
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1121
Status jednostki1102
Dane adresowe1082
Struktura1069
Dodatek energetyczny1049
Pomoc społeczna875
INFORMACJA837
Rodzina 500 plus830
INFORMACJA783
Komu przysługuje pomoc ?770
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki557
Sprawozdanie finansowe za rok 2018472
OGŁOSZENIE206