logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia18075
Karta Dużej Rodziny3815
Nabór na wolne stanowisko pracy !3268
Rodzina 500 plus2762
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim2146
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1954
Ogłoszenia o naborach1942
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1935
Fundusz alimentacyjny1908
Kryteria przyznawania świadczeń1876
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1865
Specjalny zasiłek opiekuńczy1805
Zasiłek stały1789
Zasiłek celowy1767
Zasiłek dla opiekuna1738
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1722
Praca socjalna1665
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1661
Stypendia szkolne 1645
Świadczenia rodzinne1638
Poradnictwo specjalistyczne1593
Świadczenie pielęgnacyjne1590
Zasiłek pielęgnacyjny1589
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1579
Asystent rodzinny1566
Interwencja kryzysowa1486
Dodatki mieszkaniowe1478
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1472
Prace społecznie użyteczne1458
Dom pomocy społecznej1447
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1444
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1398
Dyrekcja1354
Świadczenie pielęgnacyjne1353
Dodatek energetyczny1349
Status jednostki1290
Dane adresowe1272
Struktura1241
Pomoc społeczna1050
Rodzina 500 plus1014
INFORMACJA1014
INFORMACJA958
Komu przysługuje pomoc ?912
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki869
Sprawozdanie finansowe za rok 2018809
OGŁOSZENIE687
Sprawozdanie finansowe za rok 2019210