logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia25829
Karta Dużej Rodziny6150
Nabór na wolne stanowisko pracy !5483
Rodzina 500 plus5275
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim4117
Ogłoszenia o naborach3727
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL3657
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM3623
Kryteria przyznawania świadczeń3620
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3545
Fundusz alimentacyjny3479
Zasiłek dla opiekuna3440
Zasiłek stały3414
Specjalny zasiłek opiekuńczy3365
Zasiłek celowy3364
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin3274
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego3217
Świadczenia rodzinne3155
Świadczenie pielęgnacyjne3119
Praca socjalna3072
Stypendia szkolne 3017
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia2993
Zasiłek pielęgnacyjny2992
Asystent rodzinny2927
Poradnictwo specjalistyczne2892
Dodatki mieszkaniowe2786
Interwencja kryzysowa2742
Prace społecznie użyteczne2685
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2684
OGŁOSZENIE2639
Dodatek energetyczny2636
Dom pomocy społecznej2632
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży2617
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa2562
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki2477
Sprawozdanie finansowe za rok 20182392
Status jednostki2236
Dyrekcja2228
Świadczenie pielęgnacyjne2209
Dane adresowe2171
Struktura2127
Pomoc społeczna1939
INFORMACJA1842
Rodzina 500 plus1826
INFORMACJA1782
Komu przysługuje pomoc ?1632
Sprawozdanie finansowe za rok 20191288
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1044
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.1023
Sprawozdanie finansowe za rok 2020837
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.710
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.590
Sprawozdanie finansowe za rok 2021429
Nowy Artykuł 6353
Sprawozdanie finansowe za rok 202243