logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia16281
Karta Dużej Rodziny3363
Nabór na wolne stanowisko pracy !2925
Rodzina 500 plus2392
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1890
Fundusz alimentacyjny1700
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1695
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1663
Ogłoszenia o naborach1653
Kryteria przyznawania świadczeń1636
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1617
Specjalny zasiłek opiekuńczy1575
Zasiłek stały1564
Zasiłek celowy1520
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1500
Zasiłek dla opiekuna1473
Stypendia szkolne 1437
Świadczenia rodzinne1420
Praca socjalna1420
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1406
Świadczenie pielęgnacyjne1381
Poradnictwo specjalistyczne1380
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1376
Zasiłek pielęgnacyjny1370
Asystent rodzinny1348
Interwencja kryzysowa1273
Dodatki mieszkaniowe1271
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1255
Prace społecznie użyteczne1250
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1236
Świadczenie pielęgnacyjne1232
Dyrekcja1228
Dom pomocy społecznej1225
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1215
Status jednostki1156
Dane adresowe1146
Dodatek energetyczny1141
Struktura1127
Pomoc społeczna926
INFORMACJA890
Rodzina 500 plus887
INFORMACJA836
Komu przysługuje pomoc ?821
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki650
Sprawozdanie finansowe za rok 2018593
OGŁOSZENIE357
Sprawozdanie finansowe za rok 201926