logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia26637
Karta Dużej Rodziny6345
Nabór na wolne stanowisko pracy !5948
Rodzina 500 plus5727
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim4479
Ogłoszenia o naborach4037
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL3961
Kryteria przyznawania świadczeń3925
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM3897
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3847
Zasiłek dla opiekuna3762
Fundusz alimentacyjny3730
Zasiłek stały3653
Specjalny zasiłek opiekuńczy3651
Zasiłek celowy3606
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin3594
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego3491
Świadczenia rodzinne3461
Świadczenie pielęgnacyjne3440
Zasiłek pielęgnacyjny3248
Praca socjalna3245
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia3228
Stypendia szkolne 3223
OGŁOSZENIE3143
Asystent rodzinny3115
Poradnictwo specjalistyczne3080
Dodatki mieszkaniowe2949
Interwencja kryzysowa2934
Prace społecznie użyteczne2874
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2840
Dodatek energetyczny2816
Dom pomocy społecznej2807
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży2798
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki2744
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa2725
Sprawozdanie finansowe za rok 20182630
Dyrekcja2411
Status jednostki2339
Świadczenie pielęgnacyjne2322
Struktura2309
Dane adresowe2288
Pomoc społeczna2070
INFORMACJA2022
INFORMACJA1964
Rodzina 500 plus1921
Komu przysługuje pomoc ?1731
Sprawozdanie finansowe za rok 20191497
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.1371
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1331
Sprawozdanie finansowe za rok 20201021
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.953
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.783
Sprawozdanie finansowe za rok 2021569
Nowy Artykuł 6467
Sprawozdanie finansowe za rok 2022209
INFORMACJA O AWARII TELEFONU58