logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia24193
Karta Dużej Rodziny5618
Nabór na wolne stanowisko pracy !4709
Rodzina 500 plus4437
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim3478
Ogłoszenia o naborach3143
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL3036
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM3008
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2990
Kryteria przyznawania świadczeń2974
Fundusz alimentacyjny2959
Zasiłek stały2870
Zasiłek celowy2836
Specjalny zasiłek opiekuńczy2833
Zasiłek dla opiekuna2820
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego2727
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin2713
Praca socjalna2626
Świadczenia rodzinne2609
Stypendia szkolne 2547
Świadczenie pielęgnacyjne2546
Zasiłek pielęgnacyjny2486
Asystent rodzinny2480
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia2480
Poradnictwo specjalistyczne2448
Dodatki mieszkaniowe2305
Interwencja kryzysowa2296
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2267
Prace społecznie użyteczne2239
Dom pomocy społecznej2204
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży2181
Dodatek energetyczny2159
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa2122
OGŁOSZENIE1982
Dyrekcja1907
Status jednostki1899
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki1886
Świadczenie pielęgnacyjne1872
Dane adresowe1825
Sprawozdanie finansowe za rok 20181815
Struktura1787
Pomoc społeczna1573
Rodzina 500 plus1540
INFORMACJA1539
INFORMACJA1489
Komu przysługuje pomoc ?1360
Sprawozdanie finansowe za rok 2019896
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego630
Sprawozdanie finansowe za rok 2020511
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.462
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.319
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.244
Nowy Artykuł 6167
Sprawozdanie finansowe za rok 2021149