logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia15472
Karta Dużej Rodziny3184
Nabór na wolne stanowisko pracy !2757
Rodzina 500 plus2228
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim1783
Fundusz alimentacyjny1588
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1587
Ogłoszenia o naborach1553
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1539
Kryteria przyznawania świadczeń1528
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1504
Specjalny zasiłek opiekuńczy1468
Zasiłek stały1447
Zasiłek celowy1414
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1404
Zasiłek dla opiekuna1365
Stypendia szkolne 1337
Świadczenia rodzinne1310
Praca socjalna1300
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1290
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1278
Poradnictwo specjalistyczne1271
Świadczenie pielęgnacyjne1258
Zasiłek pielęgnacyjny1254
Asystent rodzinny1243
Interwencja kryzysowa1181
Świadczenie pielęgnacyjne1172
Dodatki mieszkaniowe1171
Dyrekcja1165
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1154
Prace społecznie użyteczne1146
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1138
Dom pomocy społecznej1128
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1123
Status jednostki1102
Dane adresowe1083
Struktura1070
Dodatek energetyczny1049
Pomoc społeczna876
INFORMACJA838
Rodzina 500 plus830
INFORMACJA784
Komu przysługuje pomoc ?771
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki561
Sprawozdanie finansowe za rok 2018473
OGŁOSZENIE209