logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia25048
Karta Dużej Rodziny5908
Nabór na wolne stanowisko pracy !5090
Rodzina 500 plus4843
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim3773
Ogłoszenia o naborach3422
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL3344
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM3323
Kryteria przyznawania świadczeń3302
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3263
Fundusz alimentacyjny3216
Zasiłek stały3152
Zasiłek celowy3116
Zasiłek dla opiekuna3113
Specjalny zasiłek opiekuńczy3094
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin3003
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego2973
Świadczenia rodzinne2885
Praca socjalna2853
Świadczenie pielęgnacyjne2821
Stypendia szkolne 2769
Zasiłek pielęgnacyjny2741
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia2737
Asystent rodzinny2712
Poradnictwo specjalistyczne2676
Dodatki mieszkaniowe2563
Interwencja kryzysowa2526
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze2488
Prace społecznie użyteczne2470
Dom pomocy społecznej2423
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży2413
Dodatek energetyczny2395
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa2349
OGŁOSZENIE2294
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki2197
Sprawozdanie finansowe za rok 20182098
Dyrekcja2067
Status jednostki2060
Świadczenie pielęgnacyjne2035
Dane adresowe1997
Struktura1956
Pomoc społeczna1746
INFORMACJA1689
Rodzina 500 plus1676
INFORMACJA1632
Komu przysługuje pomoc ?1493
Sprawozdanie finansowe za rok 20191094
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego826
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.708
Sprawozdanie finansowe za rok 2020672
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.480
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.406
Sprawozdanie finansowe za rok 2021265
Nowy Artykuł 6253