logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia27494
Rodzina 800 plus8281
Nabór na wolne stanowisko pracy !7693
Karta Dużej Rodziny6915
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim5782
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin5601
Ogłoszenia o naborach5580
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL5529
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM5193
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych5121
Specjalny zasiłek opiekuńczy5027
OGŁOSZENIE4954
Stypendia szkolne 4771
Fundusz alimentacyjny4574
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego4495
Zasiłek dla opiekuna4463
Kryteria przyznawania świadczeń4383
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki4093
Zasiłek stały3985
Zasiłek celowy3934
Świadczenie pielęgnacyjne3914
Świadczenia rodzinne3907
Sprawozdanie finansowe za rok 20183775
Zasiłek pielęgnacyjny3585
Zasiłek okresowy i inne świadczenia3575
Praca socjalna3523
Asystent rodzinny3394
Poradnictwo specjalistyczne3347
Interwencja kryzysowa3208
Prace społecznie użyteczne3166
Dodatki mieszkaniowe3149
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze3106
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży3102
Dom pomocy społecznej3055
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa3020
Dodatek energetyczny3002
Dyrekcja2642
Sprawozdanie finansowe za rok 20192584
Struktura2543
Świadczenie pielęgnacyjne2460
Status jednostki2436
Dane adresowe2380
INFORMACJA2222
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.2214
Pomoc społeczna2209
INFORMACJA2159
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego2096
Rodzina 500 plus2003
Sprawozdanie finansowe za rok 20201901
Komu przysługuje pomoc ?1811
OGŁOSZENIE - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.1696
Nowy Artykuł 61600
Wyniki - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.1457
Sprawozdanie finansowe za rok 20221269
Program Asystent Rodziny - na rok 20231233
INFORMACJA O AWARII TELEFONU1110
Sprawozdanie finansowe za rok 2021763
KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM181
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.153
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim.95
Sprawozdanie finansowe za rok 202379