logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Ogłoszenia17138
Karta Dużej Rodziny3565
Nabór na wolne stanowisko pracy !3077
Rodzina 500 plus2569
Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim2019
INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM1806
Fundusz alimentacyjny1800
LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL1793
Ogłoszenia o naborach1779
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych1749
Kryteria przyznawania świadczeń1742
Specjalny zasiłek opiekuńczy1692
Zasiłek stały1661
Zasiłek celowy1632
Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego1601
Zasiłek dla opiekuna1592
Praca socjalna1538
Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin1535
Stypendia szkolne 1532
Świadczenia rodzinne1524
Świadczenie pielęgnacyjne1479
Poradnictwo specjalistyczne1478
Zasiłek pielęgnacyjny1474
Zasiłek orkesowy i inne świadczenia1466
Asystent rodzinny1453
Interwencja kryzysowa1377
Dodatki mieszkaniowe1367
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze1358
Prace społecznie użyteczne1349
Dom pomocy społecznej1339
Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży1333
Informacja w sprawie możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa1299
Dyrekcja1294
Świadczenie pielęgnacyjne1287
Dodatek energetyczny1240
Status jednostki1225
Dane adresowe1203
Struktura1180
Pomoc społeczna986
INFORMACJA953
Rodzina 500 plus952
INFORMACJA894
Komu przysługuje pomoc ?868
Akty prawne dotyczące funkcjonowania jednostki752
Sprawozdanie finansowe za rok 2018689
OGŁOSZENIE502
Sprawozdanie finansowe za rok 2019111