logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Zasiłek stały

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej t.j. (Dz. U. Z 2018, poz. 1508 ze zm )

Zasiłek stały przysługuje:

1)    pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2)    pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł  miesięcznie;

2)    w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi - 645,00zł dla osoby samotnie gospodarującej nie posiadającej żadnego dochodu. W przypadku gdy strona ma przynany zasiłek pielęgnacyjny , kwota zasiłku ulega zmianie po odliczeniu zasiłku pielęgnacyjnego.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Metryka

Liczba odwiedzin 3805
Osoba wprowadzająca informację Krystyna Wolna
Osoba publikująca informację Krystyna Wolna
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2014-06-23 20:50:00
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-25 09:16:50

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-02-25 09:16:50 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-07 11:32:39 Joanna Michalicka Edycja artykułu
2016-11-27 13:17:23 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-11-27 13:17:00 Redaktor BIP Edycja artykułu
2015-11-06 11:10:21 Redaktor BIP Edycja artykułu
2014-06-23 20:51:01 Krystyna Wolna Edycja artykułu
2014-06-23 20:50:37 Krystyna Wolna Publikacja artykułu