logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 25.02.2019
Przejdź do wersji aktualnej

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim

 

Dyrektor

Krystyna Wolna

Pracownicy socjalni

Jolanta Jarema

Elżbieta Warchoł

Donata Patyk

Główny księgowy / dodatki mieszkaniowe i energetyczne/

Bernadeta Piśla 

Fundusz alimentacyjny,  
świadczenia wychowawcze i rodzinne /koordynacja świadczeń/

Anna Wyrwa 

Świadczenia rodzinne, / Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora/

    Katarzyna Panek

Świadczenia wychowawcze 500+

Anna Ptak, Anna Wyrwa, Elżbieta Rasztar  - stypendia szkolne

Asystent rodziny

Aleksandra Żułtaszek

Opiekunki domowe

Halina Zawis

Anna Majowska

Brygida Drab

Magdalena Antosik

Pełnomocnik ds profilaktyki alkoholowej i narkomanii

Joanna Erd

Świetlica środowiskowa „Uśmiech”

Anna Ptak, Aleksandra Żułtaszek

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Krystyna Wolna
Osoba publikująca informację Krystyna Wolna
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2014-06-23 18:03:00
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2019-02-25 08:50:48

Historia zmian