logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 04.10.2021
Przejdź do wersji aktualnej

Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gorzowie Śląskim

 

Dyrektor

Krystyna Wolna

Pracownicy socjalni

Jolanta Jarema

Aleksandra Żułtaszek

Donata Patyk

Główny księgowy / dodatki mieszkaniowe i energetyczne/

Bernadeta Piśla 

Fundusz alimentacyjny,  
świadczenia wychowawcze i rodzinne /koordynacja świadczeń/

Anna Wyrwa 

Świadczenia rodzinne, / Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora/

    Katarzyna Panek, Elżbieta Rasztar

Wydawanie zaświadczeń do programu

" CZYSTE POWIETRZE"

Elżbieta Rasztar

Świadczenia wychowawcze 500+

Anna Wyrwa, Elżbieta Rasztar  - stypendia szkolne

Asystent rodziny

Jolanta Zajączkowska

Opiekunki domowe

Halina Zawis

Brygida Drab

Magdalena Antosik

Pełnomocnik ds profilaktyki alkoholowej i narkomanii

Joanna Erd

Świetlica środowiskowa „Uśmiech”

 Monika Kurdyś - Czajkowska

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Krystyna Wolna
Osoba publikująca informację Krystyna Wolna
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2014-06-23 18:03:00
Zmodyfikował Donata Patyk
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-04 14:23:58

Historia zmian