logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Rodzina 500 plus

W związku z  uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzinuprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw:
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

 

W celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji ww. świadczeń, poniżej zostały zamieszczone przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r., znanym już stanem prawnym określonym ww. ustawą, zalecane do wykorzystania przez organy właściwe realizujące ww. świadczenia (w oparciu o zakres danych zawartych w ww. przykładowych i zalecanych do wykorzystania wnioskach i załącznikach, opracowane będą również funkcjonalności systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez organy właściwe od dnia 1 sierpnia 2017 r.).

 

Istotne jest, że w związku z odmiennym stanem prawnym, który od 1 sierpnia 2017 r. regulował będzie przyznawanie ww. świadczeń na trwający jeszcze okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017 (w stosunku do stanu prawnego, który będzie obowiązywał również od dnia   1 sierpnia 2017 r., ale dotyczył będzie wniosków na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018), zostały zamieszczone obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2017 r., zarówno wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy/zasiłkowy 2016/2017, jak i na kolejny okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

Ww. ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, została przyjęta przez Senat bez poprawek i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1625_u/$file/1625_u.pdf )

 

Niezwłocznie po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskieji publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw RP, ww. wzory wniosków i załączników zostaną opublikowane także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

I. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

 

WZORY WNIOSKÓW:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Metryka

Liczba odwiedzin 6850
Osoba wprowadzająca informację Redaktor BIP
Osoba publikująca informację Redaktor BIP
Osoba odpowiedzialna za informację Krystyna Wolna
Data opublikowania 2016-03-04 08:51:00
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2017-07-26 14:18:27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-07-26 14:18:27 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-07-26 14:17:31 Marek Morawiec Edycja artykułu
2017-03-03 15:23:09 Joanna Michalicka Edycja artykułu
2016-03-31 09:14:07 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-31 09:14:00 Joanna Michalicka Edycja artykułu
2016-03-31 09:12:41 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-31 09:11:21 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-31 09:11:01 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-31 09:10:37 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-31 09:08:50 Redaktor BIP Edycja artykułu
2016-03-04 08:51:52 Redaktor BIP Publikacja artykułu