logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Bip Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim 46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15
LEKTOR
XML

Komu przysługuje pomoc ?

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń mają:
 • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 542 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 • osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
 
W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego doodpowiedniego rejonu ze względu na miejsce zamieszkania w następujących godzinach:
poniedziałek: 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
wtorek, środa, piątek: 8:00 - 10:00
czwartek:13.00 - 15.00

Metryka

Liczba odwiedzin 771
Osoba wprowadzająca informację Administrator Strony
Osoba publikująca informację Administrator Strony
Osoba odpowiedzialna za informację Administrator Strony
Data opublikowania 2014-01-17 13:00:00
Zmodyfikował Administrator Strony
Data ostatniej aktualizacji 2014-01-17 13:04:00

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-01-17 13:04:00 Administrator Strony Edycja artykułu
2014-01-17 13:04:12 Administrator Strony Edycja artykułu
2014-01-17 13:00:23 Administrator Strony Publikacja artykułu